Alapértelmezett színsémaspace» vissza betüméret + -
space

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tam-Tex Kft. honlapjának webmestere és üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.
A honlap működtetése, vagy azzal összefüggésben lévő tevékenységek révén a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:
• Személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.;
• 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
• Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Az üzemeltető mindent elkövet a honlapon megjelenő információk pontossága, olvashatósága és érthetősége érdekében, de nem vállal felelősséget az alábbiakért:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Védjegyek, védett nevek
Az oldalon felhasznált védjegyek és védett nevek a védelmet jegyzett cégek tulajdonát képezik. Azok jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A sértett cég, beleértve a jelen honlap tulajdonosát is, követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Minden jogi vonatkozásban a magyar törvények az irányadóak.